Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

08.09.2020

Akademik Personel İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/

Aranılan Şartlar

Kadro

Sayısı

Kadro Unvanı

Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans mezunu olup, aynı

alanda Yüksek Lisans yapmış olmak

3

Öğretim

Görevlisi

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Bölümü

Farmasötik Kimya

Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

2

Araş. Gör

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Bölümü

Farmasötik Teknoloji

Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

1

Araş. Gör

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Bölümü

Farmasötik Teknoloji

Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

Farmasötik Teknoloji alanında

doktora yapıyor olmak

1

Araş. Gör

Güzel Sanatlar, Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Programı

Mimari Tasarım Alanında Tezli

Yüksek Lisans yapmış olmak

2

Öğr. Gör.

Güzel Sanatlar, Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj

Mimarlığı Bölümü

Kentsel Tasarım ve

Peyzaj Mimarlığı

Programı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Lisans Mezunu olup aynı alanda

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

1

Araş. Gör.

Güzel Sanatlar, Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Bölümü

Endüstriyel

Tasarım Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında

Lisans mezunu olup ilgili alanlarda

,Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi Programı

Ergoterapi Lisans mezunu olup,

Ergoterapi Anabilim Dalında

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

1

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ortez - Protez Bölümü

Ortez – Protez

Programı

Ortez - Protez Bölümü Lisans mezunu

olup Ortez – Protez Anabilim Dalında

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

1

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Bölümü

Dil ve Konuşma

Terapisi Programı

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Lisans

mezunu olup Dil ve Konuşma Terapisi

Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans

yapmış olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

Programı

Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu

olup Sosyal Hizmet Anabilim Dalında

Tezli YL yapmış olmak

1

Öğretim

Görevlisi

Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir

Planlama Bölümü

Mimari Restorasyon

Programı

Mimarlık Lisans Bölümü mezunu olup

Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans

yapmış olmak

1

Öğretim

Görevlisi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık

Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lisans Bölümü mezunu olup Rehberlik

ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim

Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak

1

Araş. Gör

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olup Halk Sağlığı

alanında doktora yapıyor olmak

1

Araş. Gör

Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

Programı

Sosyal Hizmet Alanında Doktora

yapıyor olmak

1

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu

Odyoloji Bölümü

Odyoloji Programı

Odyoloji Lisans Mezunu olup Odyoloji

Alanında Tezli Yüksek

Lisans Yapmış Olmak

1

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu

Beslenme ve

Diyetetik Bölümü

Beslenme ve

Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik Programından

mezun olup, Beslenme ve Diyetetik

alanında Doktora Yapıyor olmak

1

Öğretim

Görevlisi

Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu

Beslenme ve

Diyetetik Bölümü

Beslenme ve

Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

1

Öğretim

Görevlisi

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Genel Kamu Hukuku

Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak

1

Araş. Gör.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Programı

Psikoloji Lisans mezunu olup, aynı alanda

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

2

Araş. Gör.

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                    : 08.09.2020

Son Başvuru Tarihi                   : 22.09.2020

Ön Değerlendirme Tarihi          : 24.09.2020

Sınav Tarihi                             : 28.09.2020

Sınav Sonuç Tarihi                   : 30.09.2020

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 • Doktora Öğrenci Belgesi
 • ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Çalışma Belgesi
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
 • Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.