Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

08.03.2021

Akademik Personel İlanı

07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Akademik İlanımızın detayları şu şekildedir;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/

Program

Uzmanlık Alanı/

Aranılan Şartlar

Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dalı

Alanında Uzmanlık

Yapmış olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Anabilim Dalı

Alanında Doçent

Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim Dalı

Alanında Uzmanlık

Yapmış olmak

2

Dr. Öğr.

Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göz Hastalıkları

Anabilim Dalı

Alanında Doçent

Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göz Hastalıkları

Anabilim Dalı

Alanında Uzmanlık

Yapmış olmak

2

Dr. Öğr.

Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Alanında Doçent

Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Nöroloji Anabilim Dalı

Alanında Doçent

Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Alanında Uzmanlık

Yapmış olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Bölümü

Ağız, Diş ve Çene

Cerrahisi Anabilim Dalı

Alanında Doktora Veya

Uzmanlık Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi

İşletme ve Yönetim

Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim

Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri

Programı (İngilizce)

Sayısal Yöntemler Anabilim

Dalında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi

Güzel Sanatlar Tasarım

ve Mimarlık Fakültesi

Müzik Bölümü

Türk Müziği Anasanat Dalı

/ Türk Müziği Programı

Müzik Bilim/Sanat Alanında

Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve

Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik

Programı

Alanında Doçent Unvanına

Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
* Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV için:

* (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)


Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi,    (tüm diploma ve belgeler e-Devlet”ten alınmalıdır, e-Devlet”ten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki  bir dosya olarak  ve ayrıca  diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren   6 (altı) takım dosya veya 6(altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi,    (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, e-Devlet’ten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki  bir dosya olarak  ve ayrıca  diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren   4 (dört) takım dosya veya 4(dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, e-Devlet’ten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki  bir dosya olarak  ve ayrıca  diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren   4 (dört) takım dosya veya 4(dört) adet cd veya flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat - Başvuru Adresi: 

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44 

- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44 

- Diş Hekimliği Fakültesi

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

- Tıp Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44


Bilgi Talep Formu