Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

05.11.2018

Akademik Personel İlanı

03.11.2018
 
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23’üncü (Değişiklik: 22/02/2018-7100 SK) 24 üncü ve 26 ıncı maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
 
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde (03.11.2018 – 17.11.2018) Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.
 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anestezi ve Reanimasyon AD

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi       

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Alanında Uzman Olmak

2

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi                       

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi                       

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi                                       

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji AD

Alanında Uzman Olmak   

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi                                       

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji AD

Alanında Uzman Olmak   

2

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Neonatoloji Yandal Uzmanı Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Alanında Yandal Uzmanı Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Pediatrik Nefroloji Yandal Uzmanı Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak   

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Alanında Uzman Olmak   

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Alanında Uzman Olmak   

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Alanında Uzman Olmak   

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları AD

Gastroenteroloji Yandal Uzmanı Olmak

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak   

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji AD

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Alanında Uzman Olmak

2

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Genetik AD

Tıbbi Genetik Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Onkoloji AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyasyon Onkolojisi AD

Alanında Uzman Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk AD

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

Yönetim ve Strateji Dalında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

 

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce)

 

Finans Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Doç. Dr.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İngilizce)

 

Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak

1

Doç. Dr.

 
Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş (YÖK formatlı özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz), Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına;
 
Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş (YÖK formatlı özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini (YÖK formatlı özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz) ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
 
sitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;
 
İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 
İrtibat-Başvuru Adresi: 
Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44 
Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları
İlgili Fakülte Dekanlık/Müdürlükleri
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44 
-Tıp Fakültesi, 
-Uluslararası Tıp Fakültesi, 
-Diş Hekimliği Fakültesi, 
-Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, 
-Hukuk Fakültesi,
-İletişim Fakültesi,
İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44