Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

01.08.2017

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

01 Ağustos 2017 – 15 Ağustos 2017


İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.


Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Alanında uzmanlık yapmış olmak.


1

Prof.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Perinatoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak.

1

Prof.


* Doçent ve Profesör kadrolarına başvuru süreleri ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren geçerlidir.

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların;


2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin “Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma” maddelerinde,


2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin Doçentliğe atanma ile ilgili maddelerinde,


2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin “Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma” maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların, 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için;

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri Başvuru Dilekçeleri, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd veya flaş bellek olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi ) (Lisans diplomasının noter tasdikli olması gerekmektedir), Profesörlükte işe başlama yazısı, Yabancı Dil Belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf,  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi veya tüm belgeleri gösteren (6 adet) cd veya flash bellek olarak, YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınav sonuç belgesi/Yabancı dil belgesi,


NOT

  • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması

  • YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini  buradan indirebilirsiniz

  • Lisans belgesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.

İrtibat-Başvuru Adresi:

Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları

Rektörlük

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44