Geri
AKADEMİK

Akademik İlan

13.08.2020

Akademik İlan

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden;

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınmasına ilişkin ilan 13.08.2020 tarih ve 31212 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (13.08.2020 – 27.08.2020 tarihleri arasında) Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.

Fakülte/Enstitü/
 Yüksekokul

Bölüm

Anabilim
Dalı/Bilim
Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan
Şartlar

Kadro
Sayısı

Kadro
Unvanı

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü

Farmasotik Kimya
AD

Farmasotik Kimya
Alanında doktora yapmış
olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi
(İngilizce)

Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü

Farmasotik Kimya
AD

Medikal Kimya
Alanında doktora yapmış
olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi.

Uluslararası Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Tıbbi Farmakoloji
AD

Medikal Farmakoloji
Alanında doktora yapmış
olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi.

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Pr. (İngilizce)

Yakınçağ Tarihi
Alanında Doçent unvanına sahip
olmak

1

Prof. Dr.

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Pr. (İngilizce)

Siyaset Bilimi
Alanında Doçent unvanına sahip
olmak

1

Doç. Dr.

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Pr. (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Alanında doktora yapmış
olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi.

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği
Bölümü

İnşaat
Mühendisliği Pr.
(İngilizce)

Yapı Mühendisliği
Alanında doktora yapmış
olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Pr.

İç Mimarlık Alanında
doktora yapmış
olmak

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi

İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları
Yönetimi Pr.

Yönetim ve Strateji
Alanında Doçent ünvanına sahip
olmak

1

Prof. Dr.


Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına;

 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına;

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

İrtibat-Başvuru Adresi: 


-Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44 

 

-Uluslararası Tıp Fakültesi
-Eczacılık Fakültesi
-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44