Geri
AKADEMİK

Akademik İlan

25.03.2020

Akademik İlan

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/

Aranılan Şartlar

Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri Programı

Biyoloji lisans mezunu olmak ve

Biyokimya Anabilim Dalında

alanında doktora yapmış olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri Bölümü

Halk Sağlığı AD

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve

Halk Sağlığı Anabilim Dalında

doktora yapmış olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Programı

Hemşirelikte Yönetim alanında

doktora yapmış olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi.

İşletme ve Yönetim

Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve

Finansman Bölümü

Uluslararası Ticaret

ve Finans Pr.

Finans alanında doçent unvanına

sahip olmak ve Enerji yatırımları

alanında çalışmaları olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma

Terapi Bölümü

Dil ve Konuşma

Terapi Prg. (İngilizce)

İşitme ve Konuşma Bilimleri

alanında doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.

Üyesi.

İşletme ve Yönetim

Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Lojistik

Yönetimi Bölümü

Uluslararası Lojistik

Yönetimi Pr. (İngilizce)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

lisans mezunu olup ve Lojistik ve

Tedarik zinciri alanında

doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.

Üyesi.

İşletme ve Yönetim

Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim

Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim

Sistemleri Pr. (İngilizce)

Matematik lisans mezunu olup

matematik bilimi alanında

doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.

Üyesi

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi Pr.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

lisans mezunu olmak ve

Siyaset Bilimi alanında

doktora yapmış olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi

 

Uluslararası Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri Bölümü

Anatomi

Anabilim Dalı

Klinik anatomi alanında

doktora yapmış olmak

1

Dr. Öğr.

Üyesi

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına;

 

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

YÖK formatlı Özgeçmiş için tıklayınız.

İrtibat-Başvuru Adresi: 


Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44 

 

-Tıp Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

-Sağlık Hizmetleri MYO

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44