Geri
AKADEMİK

Akademik İlan

14.09.2019

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

14.09.2019

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Programı

Psikoloji Lisans Mezunu Olup

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans

Yapmış Olmak.

2

Araş. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Bölümü

Fizyoloji

Anabilim Dalı

Fizyoloji veya Sinirbilim Alanında

Tezli Yüksek Lisans Yapmış veya

Yapıyor Olmak.

2

Araş. Gör.

Uluslararası

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Bölümü

Fizyoloji

Anabilim Dalı

Fizyoloji veya Sinirbilim Alanında

Tezli Yüksek Lisans Yapmış veya

Yapıyor Olmak.

2

Araş. Gör.

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikler Bölümü

Odyometri Programı

 

Odyoloji Lisans Mezunu Olup Klinik

Odyoloji Alanında Tezli Yüksek

Lisans Yapmış Olmak.

1

Öğr. Gör.

 

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                    : 16.09.2019

Son Başvuru Tarihi                  : 30.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi          : 01.10.2019

Sınav Tarihi                             : 02.10.2019

Sınav Sonuç Tarihi                   : 03.10.2019

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
•    Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
•    YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak) 
•    Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
•    Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
•    ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
•    Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
•    Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
•    Çalışma Belgesi
•    Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
•    Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
•    Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devletten alınabilir)
•    Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
•    4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.