Geri
AKADEMİK

2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Öğrenci Kulüpleri

22.11.2016

2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Öğrenci Kulüpleri

TÜM AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle, faaliyete geçecek yeni kulüpler ve geçen yıllardan faaliyetlerine devam etmekte olan kulüpler için geçerli olacak kurallar aşağıda sıralanmıştır.

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİ KURULAN TÜM KULÜPLER;

2015-2016 eğitim öğretim yılında etkinlik düzenlemiş olan kulüpler;

Bu kulüpler dosyalarında bulunan evrakları güncellemeleri durumunda etkinlik yapmaya devam edebilirler. 

2015-2016 eğitim öğretim yılında hiç etkinlik düzenlemeyen kulüpler;

2015-2016 eğitim öğretim döneminde kurulan bazı öğrenci kulüpleri, ilgili dönemde Sağlık Kültür  ve Spor Dairesi bilgisi altında hiç bir faaliyet düzenlememiş ya da ilgili birime bilgi verilmemiştir. (Kulüp tanıtımı amacıyla stand açmak kulüp faaliyeti değildir.) Önceki dönemlerden farklı olarak, yalnız 2016-2017 eğitim öğretim döneminde geçerli olmak üzere, başvuru dosyalarında bulunan evrakların güncellenmesi şartıyla faaliyet düzenlemeyen kulüpler 1 eğitim yılı süresince kapatılmayacak ve etkinlik düzenleyebilecektir.

İlgili evraklar var olan tüm kulüp başkanlarına ve kulüp danışmanlarına mail olarak açıklamalarıyla birlikte gönderilmiştir. Lütfen başvuru dosyanızda bulunan e-posta adreslerinizi kontrol ediniz. Evraklarını güncellemeyen tüm kulüpler etkinlik düzenlemiş olmalarına ya da olmamalarına bakılmaksızın kapatılacaktır.

 

FAALİYETLERİNE SON VERMEK İSTEYEN KULÜPLER

Faaliyetlerini sonlandırmak isteyen kulüpler, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp danışmanının imzalayacağı ekteki formu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim etmelidir. Bir öğrenci kulübünün öğrencilerin isteği ile kapanması durumunda yönetim kurulunun, kulüp üyesi tüm öğrencileri bilgilendirdiği kabul edilir ve öğrencilere karşı sorumluluk yönetim kurulu ve danışmana aittir. 

Kulüp fesih dilekçesi için tıklayınız.

 

YENİ KULÜP BAŞVURUSU

Yeni öğrenci kulübü için başvurular yılda bir kez yapılır ve son başvuru tarihi yalnız 2016-2017 eğitim öğretim döneminde geçerli olmak üzere 2 Aralık 2016 olarak ötelenmiştir.

Başvuru dosyasında aşağıda listelenen formların bulunması gerekmektedir. Tüm evraklar bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.


  • - Kulüp yönergesinin ilk sayfası danışman akademisyen tarafından imzalanmalıdır. Bu imza, ilgili öğrenci kulübünün yönergesinin okunduğu, içerik ve dilbilgisi bakımından kontrollerinin yapılarak onaylandığı anlamına gelmektedir.

  • - Başvurular Sağlık Kültür ve Spor Dairesine yapılır. Zamanında yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan yeni kulüp başvuruları kabul edilmez.

  • - Başvurular Rektörlük tarafından oluşturulan ilgili kurul tarafından değerlendirilerek onaylanır/reddedilir.  İlgili kurul, kulüp başkanı ve danışman akademisyeni kulübün kurulma amacı, hedefleri ve faaliyet planları hakkında bilgi vermek üzere savunma toplantısına çağırabilir. Kulüp başkanı ve danışmanının toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. 

  • - Yeni başvuruda bulunan kulüpler ilgili kurul onayından sonra etkinliklerine başlayabilir.

  • - Yalnız akademik personel kulüp danışmanı olabilir. Her akademisyen en fazla 3 kulübe danışmanlık yapabilir.

  • - Onaylanan kulüpler bir fakülte dekanlığına bağlanır ve dekanlık tarafından ikinci bir danışman atanır. Kulüpler yapacağı etkinlik öncesi internet ortamından edineceği etkinlik başvuru formunu doldurarak, önce kulüp danışmanından, ardından bağlı bulunduğu dekanlıktan/ikinci danışmandan onay alır ve formu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim eder.  Formu imzalayan akademisyenin imzası üzerinde isminin bulunması zorunludur.

  • - Etkinliklerin destek alabilmesi için formun en az 15 gün öncesinde ilgili daireye teslim edilmesi gerekir. Halka açık ve büyük çaplı organizasyon gerektiren etkinliklerde başvurular makul sürelerde yapılmalıdır.