Ana içeriğe atla

Öğrenci kulüplerimizde herhangi bir sebepten kaynaklı (uzaktan eğitim, pandemi, tüm yönetim kurulunun mezun olması ve herhangi bir devir işlemi gerçekleştirmemesi, ... vb.) yönetim kurulu toplanıp seçim yapılamadığı taktirde kulübün devamlılığı sağlanabilmesi adına danışman hocalarımız yeni yönetim kurulu oluşturabilir ve başkan atayabilirler.

Üniversitemizde kayıtlı tüm önlisans ve lisans öğrencileri var olan kulüplere üye olabilir ya da yeni kulüp kurabilir.

Kulüplerin her dönem başında açtıkları tanıtım standlarını takip edebilir ya da Kavacık Güney Yerleşke B2 katında bulunan ofisimizden ilgilenilen kulüple ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kulüplerimiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi gözetiminde çalışmaktadırlar. Kavacık Güney Yerleşke B2 katındaki ofisimize kulüp başvurusu için gerekli evrakları doldurduktan sonra teslim edebilirsiniz.

Her akademik yıl başında akademik takvimde açıklanan ders başlangıç tarihine takiben, 1 ay içerisinde yeni kulüp başvuruları birimimize iletilebilir.

Medipol Üniversitesi öğrencisi olup 15 kişilik yönetim kurulu ve 1 akademik danışmanı olan başvurular gerekli evrakları doldurdukları takdirde değerlendirmeye alınırlar. Değerlendirme sonucunda bir sorun çıkmazsa kulüp faaliyete geçirilir.

1.Danışman: Öğrencilerin kulüp çalışmalarında birlikte hareket edeceği akademisyen danışman olarak nitelendirilir. Etkinlik başvurularında birinci danışman imzası talep niteliğindedir. Onay yerine geçmez.

2.Danışman: Rektörlük tarafından kurulması karar verilen kulüpler bir fakülteye bağlanır. İlgili fakülte dekanlığı atama yaptığı ikinci akademisyen danışman ile rektörlüğe karşı kulüp aktivitelerinden sorumludur. İkinci danışman imzası etkinliklerde onay niteliğindedir.

Kulüp dosyanızda olması gereken evraklar: Üst yazı, danışman sözleşmesi, yönerge, yönetim kurulu formu ve talep destek formudur. Formların hepsi sitemizin ilgili başlığı altında bulunmaktadır.

Bir kulübün bir eğitim yılı için 1.500 TL bütçesi bulunmaktadır. Harcamalar talebe göre okuldan ise direk bütçeden düşürülebilir ya da cepten yapılan harcamalar için fiş/faturanın aslı ve danışman onayıyla beraber masraf beyan formunu doldurularak iade alınabilir.

Kulübün bir sonraki yıl etkinliklerine devam edip etmeyeceğine aktiflik/pasiflik durumlarına göre karar verilir. Tüm kulüpler her yıl en geç 31 Mayıs tarihine kadar Yıllık Kulüp Faaliyet Raporlarını ofisimize teslim etmelidirler. Bu form kulübün o seneki aktiflik/pasiflik durumunu belirler.

Yeni kulüp başvuruları değerlendirilirken benzer kulüplerin faal olup olmadığına dikkat edilir. Bu nedenle var olan bir kulübe ismen ya da faaliyet alanı, şekli, işleyişi bakımından benzer nitelikteki kulüp başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Öğrenci kulüplerinin etkinlikleri ( stant, tanıtım dahil) ile alakalı herhangi bir olumsuz durum söz konusu olduğunda, Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin ve kulüp danışmanlarının etkinlikleri iptal etme hakları vardır. Bu kurala uymayan kulüplerin kapatılması ve kulüp yönetim kurulunda yer alan öğrenciler hakkında yaptırım uygulanması da olağandır.

Öncelikle kulüp üyesi öğrencilerimiz ancak 1. Danışman değişikliği yapabilirler. Danışman hocalarına ulaşamama, iletişim sağlayamama, görevden ayrılma vb... Koşullarda danışman hocalarının da bilgisi, onayı doğrultusunda dilekçe ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesine başvurarak bu değişikli sağlanabilir.

Yalnız kulüp üyesi öğrenciler kesinlikle 2. Danışman değişikliği sağlayamazlar. 2. Danışman hocalar bağlandıkları fakülte tarafından belirlenir ve dairemize bildirilir. Dolayısı ile değişikliğe gidilmesi gerektiği noktada yine Fakülte sekreterliklerinden resmi yazışma ile Sağlık Kültür Spor Dairesine bildirim sağlanmalıdır.

Ayrıca, Üniversitemizden ayrılan hocalarımızın da danışmanlık yaptığı kulüpler ile ilgili Fakülte Sekreterlikleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bilgi vererek yeni danışman ataması yapmalıdır.

Yine diğer etkinlikleriniz gibi etkinlik formlarınızı iki danışman onaylı biçimde, en az 14 gün öncesinden, Sağlık Kültür ve Spor Dairesine teslim etmeniz gerekmektedir. Yalnız etkinlik formunuzun yanı sıra seyahat edeceğiniz aracın Türksab Belgesi ve katılımcı öğrenci listesinizi de beraberinde dairemize teslim etmeniz gerekmektedir.Türsab Belgesi olmayan araçlar uzun yolculuğ uygun kabul edilmez ve denetim esnasında etkinliği organiza eden şahıs ile acente adına ceza kesilir. Ayrıca gezileriniz sosyam medya hesaplarından da takip edilmektedir. Gereken evrakları dairemize teslim etmeden gerçekleştirdiğiniz etkinlikler ile alakalı tarafımızca her hangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.