Geri
AKADEMİK

Akademik ve İdari Personellerin Dikkatine

16.01.2020

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 31.MADDESİKAPSAMINDA (DEVLET KURUMLARINDAN GÖREVLENDİRİLENLER HARİÇ) ÜNİVERSİTEMİZDE DERS SAATİ ÜCRETLİ (DSÜ) GÖREVLENDİRİLMİŞ OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARINA DUYURULUR:
 
 * Ekteki  “Asgari Geçim İndirimi (AGİ)” formunun  imzalı olarak (taranmış belge)  ve “ Toplu liste” de belirtilen  excel tablosunun   doldurularak  belirttiğimiz adreslere 23 Ocak 2020 tarihine  kadar mail ortamında  gönderilmesi. 
* AGİ formunun ilgili makamlarca kurumumuzdan istenmesi halinde ıslak imzalı  olarak ibraz edilebilmesi önemli ve gerekli olduğundan,  ders vermek üzere görevlendirildiği birimlerin Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine ıslak imzalı formlarını iletmeleri gerekmektedir. (birden fazla birimde görevlendirilenler bir birime iletebilirler)
* AGİ formlarının gönderilmemesi halinde  asgari geçim indiriminden faydalanılamayacağı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca  belirtilmiştir. Gereği için bilgilerinize sunulur.
 
 AGİ Formlarını  ve  excel tabloyu         mele[email protected]                [email protected]

AGİ formu için tıklayınız.
Toplu liste için tıklayınız.
 
AGİ AÇIKLAMA:

Asgari geçim indirimine ait tutarların gerek işveren tarafından ücretliye ödenmemesi gerekse de ücretlinin medeni durumuna ilişkin yanlış bilgi vermek suretiyle daha yüksek oranda yararlanması 213 sayılı Vergi Usul Kanunu açısından cezai işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, hem işveren hem de ücretli açısından cezai sorumluluk söz konusu olabilecektir. Bu durumla ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde; "Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin
zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyan hükmündedir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez." hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun344 üncü maddesinde ise vergi ziyan suçunun işlenmesi halinde ne tür bir ceza verileceği belirtilmiştir. Buna göre vergi ziyan suçu işleyenlere, ziyana uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyan cezası kesilmektedir.


Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar