Geri
AKADEMİK

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat dalı öğrenci temsilcisi ve görevleri hakkında bilgi

NOT: Okuma kolaylığı sağlamak için “Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı” bundan yalnız “bölüm” olarak ve Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi”, bundan sonra yalnız “bölüm temsilcisi” olarak ifade edilecektir. 

Bölüm temsilcisi, bölüm öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

Bölüm temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölümde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. 

 

Bölüm temsilcisinin görevleri şunlardır: 

a) Temsil ettiği bölümde öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek. 

b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek. 

c) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek. 

ç) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek. 

d) Kendi bölümündeki öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek. 

e) Temsil ettiği bölümdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek. 

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak. 

g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

Bilgi Talep Formu