Geri
AKADEMİK

Öğrenci konsey başkanı ve görevleri hakkında bilgi

Bir yükseköğretim kurumundaki öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanına Öğrenci Konseyi Başkanı denir. 

Öğrenci Konseyi Başkanlığını, üniversitelerin fakülte / yüksekokul / konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. 

Konsey başkanının, Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliğinin 6. maddesinde sayılan niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur. 


Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır: 

a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek. 

b) Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek. 

c) Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek. 

ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi genel kuruluna sunmak. 

d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak. 

Bilgi Talep Formu