Geri
AKADEMİK

Öğrenci konseyi denetleme kurulu ve görevleri hakkında bilgi

Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur. 

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yönetmeliği hükümlerine, üniversitenin hazırlayacağı yönergelere ve öğrenci konseyi genel kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek. 

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili üniversite rektörlüğünü ve öğrenci konseyi genel kurulunu bilgilendirmek.

Bilgi Talep Formu