Geri
AKADEMİK

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Azami Süresi dolan Öğrenciler için Ek Sınav Hakkı ile İlgili Duyuru ve Sınav Takvimi

11.10.2019

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. madde kapsamında azami süresi dolan meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanacak ek sınavlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
 • Son sınıf öğrencilerine, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programından mezun olabilmek için başarısız oldukları tüm derslerden İKİ EK SINAV hakkı verilecektir.

 AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARA KATILABİLME ŞARTLARI

 • Son sınıfa geçip, mezun olabilmek için alınması gereken tüm dersleri almış olmak,
 • Alınan tüm derslerde derse devam şartını yerine getirmiş olmak (Devamsızlıktan kalmamış olmak),
 • Tüm öğrenciler için 2015 yılı esas olup bu tarihten itibaren programın azami süresi dikkate alınarak Ek Sınav hakkını elde etmiş olmak.

  EK SINAVLAR SONUNDA; 

 • Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,
 • Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,
 • Ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız kez girme hakkı tanınır ve sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
 • Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
 • Azami süre sonu ek sınavlar sonrasında başarısız ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.
 • Azami süre sonu ek sınavlarına girecek öğrencilerden staj yapmayanlar talep etmeleri halinde staj yapabileceklerdir.

SINAV TAKVİMİ

 • EK SINAV BAŞVURU TARİHİ    : 14-25 Ekim tarihleri arası
 • SINAV TARİHLERİ                    : 9-17 Kasım 2019 tarihleri arası

 Başvurular Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz Sekreterliğine şahsen yapılacaktır.


Bilgi Talep Formu