Geri
AKADEMİK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Kontenjanları

13.09.2012

2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı çift ana dal ve yan dal kontenjanları açıklanmıştır.

Başvuru Tarihleri:24.09.2012 - 05.10.2012 

 
 
 
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
 

BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ALMASI GEREKEN DERSLERİN TOPLAM KREDİSİ

KONTENJAN

KABUL EDİLEN BÖLÜM/PROGRAM

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

114 (Zorunlu ve bölüm içi seçmeli derslerden olmak üzere)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri

Beslenme ve Diyetetik

110 (Zorunlu ve bölüm içi seçmeli derslerden olmak üzere)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri

Hemşirelik

110 (Zorunlu ve bölüm içi seçmeli derslerden olmak üzere)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri

Sağlık Yönetimi

120 (Zorunlu ve bölüm içi seçmeli derslerden olmak üzere)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri

TOPLAM

 

20

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. *Öğrenci, Çift Anadal Diploma Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 5. Yarıyılının başında başvurabilir.
 2. *Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için;

  -Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
  -Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve,
  -Anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

 3. *Çift Anadal Diploma Programına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihte, başvuru formu ve not döküm belgesi ile ilgili Dekanlığa yapılır.

 

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YANDAL KONTENJANLARI

BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ALMASI GEREKEN DERSLERİN TOPLAM KREDİSİ

KONTENJAN

KABUL EDİLEN BÖLÜM/PROGRAM

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

64 (Zorunlu ve bölüm içi seçmeli derslerden olmak üzere)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri

Beslenme ve Diyetetik

60 (Zorunlu ve bölüm içi seçmeli derslerden olmak üzere)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri

Hemşirelik

56 (Zorunlu ve bölüm içi seçmeli derslerden olmak üzere)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri

Sağlık Yönetimi

60 (Zorunlu ve bölüm içi seçmeli derslerden olmak üzere)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri

TOPLAM

 

20

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. *Öğrenci, duyurulmuş olan Yandal Sertifika Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. Yarıyılının başında başvurabilir.
 2. *Yandal sertifika programına başvurular, başvuru formu ve not döküm belgesi ile ilgili Dekanlığa yapılır.
 3. *Öğrencinin Yandal sertifika Programına başvurabilmesi için;

-Başvurduğu yarıyıla kadar, kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
-Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.7 olması gerekir.