Geri
AKADEMİK

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

30.07.2013

Kontenjan ve Koşullar için Tıklayınız

ISTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ
 KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına,2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:  31.07.2013-13.09.2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte Haliç Yerleşkesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen başvurulması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: (Enstitümüzce ‘‘ASLI GİBİDİR’’ onayı yapılmaktadır).

  1. Dilekçe

Dilekçe başvuru sırasında Enstitüden temin edilebilir.

  1. Özgeçmiş
  1. Diploma (onaylı)

Başvuracak adayların Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi).         

  1. Not belgesi (Transkript/onaylı)

Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.

  1. ALES sonuç belgesi (onaylı)

Başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi .

  1. Yabanci Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) en az 50 puan (Sinirbilim ABD hariç) veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu belgeleri olmayanların Üniversitemiz tarafından 16.09.2013’da Pazartesi  günü saat:10.oo’da yapılacak olan dil yeterlilik sınavından en az 60/100 almış olmak.
  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  1. Fotoğraf-2 adet
  1. Erkek adaylar için yeni tarihli ‘‘Askerlik Durum Belgesi’’

MÜLAKAT: Adaylar, 18.09.2013  Çarşamba günü saat 10.oo’da, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının bulundukları yerleşkelerde  mülakata alınacaklardır. Mülakattan en az 60/100 puan alınması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME:
Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, Lisans genel not ortalamasının %15’i, yabancı dil düzeyinin %15’i ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %20’si alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 olması gerekir ve en yüksek  puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

DERS SEÇİMLERİ: 23.09.2013/27.09.2013 tarihleri arasında ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

KAYITLAR: 23.09.2013/27.09.2013 tarihleri arasında ders seçimini yapan öğrencilerin Mali İşlere Öğretim Ücretinin yatırılmasını müteakip Öğrenci İşleri Dairesi’nde tamamlanacaktır.


Bilgi Talep Formu