Geri
AKADEMİK

ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

11.12.2012

Ayrıntılar için tıklayınız.

     
 
 
 
 
       17 Ağustos 2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Hastalık İzni başlıklı 37. Maddesinde; “Öğrencilerin eğitim öğrenim süresinde ortaya çıkan sağlık mazeretlerini, İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesinden, tatil dönemi gibi, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise, herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alacakları bir rapor ile belgelendirmeleri ve bunu sınav tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesine, onaylatmak üzere teslim etmeleri gerekir. Raporları onaylanarak ilgili dekanlığa teslim edilen öğrencilerden, sağlık mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınavına girebilirler. Bu MADDEDE BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ SAĞLIK RAPORLARI İŞLEME KONULMAZ...”  hükmü yer almıştır.

Öğrencilerimizin devam eden arasınav döneminde yukarıda açıklanan Yönetmeliğin ilgili maddesine göre davranmaları hususu önemle duyurulur.

Bilgi Talep Formu