Geri
AKADEMİK

MEZUNİYET İŞLEMLERİNDE İZLENECEK YOL

20.06.2014

MEZUNİYET İŞLEMLERİNDE İZLENECEK YOL

Kayıtlı oldukları programları başarı ile tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizin, diplomaların tescil işlemleri ve tesliminde olası gecikmeler nedeni ile ihtiyaç duymaları halinde “MEZUNİYET BELGESİ” alabilmeleri için izleyecekleri yol aşağıdaki gibidir;


*NOT: Mebis üzerinden "Mezuniyet Belgesi" talebi 23/06/2014 Pazartesi saat 13:00'dan itibaren yapılacaktır.

  • * www.medipol.edu.tr adresinde yer alan “İLİŞİK KESME BELGESİ’nin”  ilgili birimlerde onay işlemleri tamamlanmalı,
  • * MEBİS üzerinden “MEZUNİYET BELGESİ” talebi yapılmalı,

  • * MEZUNİYET BELGESİ’nin HAZIR olduğu sistemden kontrol edilmelidir.

  • * MEZUNİYET BELGESİ hazır duruma gelen öğrenciler ilişik kesme belgesini ve ilişik kesme dilekçesini ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim ederek belgelerini alabilirler.


İLİŞİK KESME DİLEKÇESİ için tıklayınız.
İLİŞİK KESME BELGESİ için tıklayınız.Not: Mezuniyet Belgesi bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir.
Not: Kayıtlı olduğu programdan mezun olmadan önce evlilik veya mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliği olanların ilgili belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.


Bilgi Talep Formu