Geri
AKADEMİK

Maketlerle EKG Eğitim Seminerleri

31.07.2014

Dr. Adil Gündoğan’ın kendi geliştirdiği elektromekanik maket yöntemiyle 5 saat gibi kısa bir sürede EKG’yi sebepleriyle birlikte kavrayabilir ve acil durumlarda EKG’yi yorumlayacak seviyeye gelebilirsiniz.

Tarih: 7 Eylül 2014
Saat: 10:00-16:00
Ücret: Kişi başı 75 TL (KDV Dahil)
Yer: Medipol Üniversitesi Haliç Yerleşkesi
Unkapanı, Atatürk Bulvarı No:27 Fatih-İstanbul
Seminere katılanlara sertifika verilecektir.
Kontenjanımız sınırlıdır.

Maketlerle EKG Eğitiminin Önemi

Kalp hastalıklarının çok sayıda can kaybına ya da önemli ölçüde sakatlıklara yol açması ve sağlık harcamalarında ciddi artışlara sebep olması dolayısıyla bu hastalıkların önlemesi, teşhisi ve tedavisinde sağlık personeline önemli görevler düşer. Bu görevlerin zamanında ve gereğince yerine getirilmesi ise zamanında ve doğru tanı konmasıyla mümkündür.

Kalp hastalıklarının teşhis ve takibinde EKG’nin çok önemli bir yeri vardır. Branşı ve unvanı (doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe …) ne olursa olsun her sağlık personelinin kalp krizi geçirmekte olan veya hayatı tehdit eden bir aritmi gelişen hastayı zamanında tanıyabilmek ve müdahale edebilmek için yeterince EKG bilgisine sahip olması gerektiği bilinen bir gerçektir. Ama pratik hayatımızda maalesef böyle olmuyor. En iyi EKG bilgisine sahip olunması gereken birimlerden biri olan acil servis hekimliğinde bile bir araştırmaya göre EKG’nin büyük bir bölümüne yanlış tanı konmaktadır. Aynı şekilde göğüs ağrısı ile acil servise başvuran ve EKG’sinde bir şey yok denilip eve gönderilen hastaların % 5’ini Akut Miyokard İnfarktüsü vakaları teşkil etmiştir. Bu hastaların % 30’u evinde ölmüş, % 43’ü aynı şikayetle başka hastanelere başvurmuştur. 77 milyonluk nüfusumuzun 3 milyona yakını koroner hastası olduğu göz önünde bulundurulduğunda konunun ne kadar mühim olduğu anlaşılır.

EKG kalpte dolaşan normal veya anormal elektrik akımının kağıda kaydedilmesidir. Kalbin pili dediğimiz Sinüs düğümünden doğan normal akım (=uyarılar) veya diğer odaklardan doğan anormal akımlar (ekstra veya kaçak uyarılar) kalp kasında yayılmalar esnasında hep elektriksel vektör oluştururlar. Bileşke vektör olarak EKG alıcısına (elektroda) yaklaşan vektörler pozitif; uzaklaşan vektörler ise negatif dalgaların oluşmasına sebep olmaktadır.

Bilindiği gibi vektör bilgisi fiziğin konusudur. Her fizik olayında olduğu gibi EKG öğretiminde sadece kuramsal bilgilerle yetinmeyip konuyu somut olarak elle tutulur-gözle görülür deneylerle teyit etmek bir daha unutulmayacak şekilde akılda kalmasını ve haliyle konunun ezber bilgi ile değil sebepleriyle birlikte iyi öğrenilmesini sağlayacaktır.

Bu düşünceyle Dr. Adil Gündoğan, kendisinin geliştirmiş olduğu ve üzerinde aritmilerin de programlandığı elektromekanik aksamlı kalp-ciğer maketi ile 13 yıla yakın süredir sağlık çalışanlarına EKG seminerleri vermektedir. Daha önce birçok seminere katılmasına ve EKG kitapları okumasına rağmen EKG’yi anlayamayan kursiyerler, Maketlerle EKG seminerinde 5 saat gibi kısa bir sürede EKG’yi sebepleriyle birlikte kavramakta ve acil durumlarda EKG’yi yorumlayacak seviyeye gelebilmektedir.

EKG semineri program akışı: 4 ana bölümdür:

I. Bölüm: Temel Fizik ve EKG Bilgileri

1- Maket üzerinde kalbimizi tanıyalım
2- Birinci basamakta kalp hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerinden bazıları
3- Hücrenin elektrik yükü
4- Atomun parçalanması ile hücrenin yıkımı arasındaki benzerlik ve fark
5- Elektrik iletiminde sinir-kas farkı
6- Myokard hücresi canlı iken elektrik akımı alır, iletir
7- Dalga hareketinin yayılması
8- Kansızlık ve tahriş-irritasyon
9- Vektör tanımı
10- Araba hareketinin vektörlerle ifadesi ve dalgalara yansıması
11- Basit bir motopompun yapısı ve kalp ile kıyaslanması
12- Kalbin lokalizasyonu
13- Kalbin boşlukları ve duvar kalınlıkları
14- Kalbin elektrik akımı ve yolları
15- Elektrik akımının vektöre dönüşmesi
16- Kalp vektörünün gözlenmesi: EKG dalgalarının oluşumu
17- Gözlemci=Derivasyon sayısı ve yerleri
18- Zıt kutuplar arası çekim
19- Acil EKG yorumu (şematik)
20- Tamamlayıcı bilgiler
21- EKG cihazının çalışma prensibi: Maket cihaz eşliğinde

II. Bölüm: Akut Koroner Sendromlar

1- Tanım ve maket üzerinde anteriör AMI gelişimi (sunumla birlikte)
2- Diğer duvarlarda AMI
3- Akut Koroner Sendromun 4 formu
4- Akut Koroner Sendromlarda klinik
5- Akut Miyokard İnfarktüsünün major komplikasyonları
6- Akut Miyokard İnfarktüsünde müdahale
7- Akut Miyokard İnfarktüsünde zaman içinde EKG değişikliği
12-Akut Miyokard İnfarktüsünde ST değişikliğinin sebebi
13-Akut Miyokard İnfarktüsünde patolojik Q dalgasının sebebi
14-Kısa notlar, tamamlayıcı bilgiler

III. Bölüm: Aritmiler

1-Tanım
2-Normal sinüs ritminin tanımı
3-Aritmi yapan etmenler
4-Anormal doğuş-anormal ulaşım aritmileri
5-Aritmilerin sınıflandırılması özet

IV. Bölüm: Test çözümleri (Konu özetli)

Power Point animasyonla hazırlanmış, 92 adet soru ve cevapları:
Anlatılan seminer konularının tümünü içeren bir özet mahiyetindedir.

Hesap Bilgileri
Hesap Sahibi: İstanbul Medipol Üniversitesi
Banka Adı/Şube: AKBANK / 0050-UNKAPANI
Hesap No: 0075000 TL
Iban: TR78 0004 6000 5088 8000 0750 00

İletişim ve Kayıt İçin:
Yeşim KARA
0212 453 49 86
[email protected]


Bilgi Talep Formu