Geri
AKADEMİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Öğrenci Oryantasyonu

29.09.2021

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Öğrenci Oryantasyonu

Psikoloji Bölümü ''5-6 Ekim 2021'' Zoom üzerinden,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ''30 Eylül 2021''  Saat:13.30 Teams üzerinden ,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ''1 Ekim 2021'' Saat.16.00 Teams üzerinden  yapılacaktır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Toplantı Bilgileri:

Toplantının Teams ekibinin kodu:  r7x92ic

Toplantının Teams ekibinin linki: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8KOplLReb9r7zMh2Tv0HQayQZkQekH8H5HjdYDaVE401%40thread.tacv2/conversations?groupId=64e589d2-4f94-4b4f-ba56-693023ce5d52&tenantId=afb14aed-4a54-433f-9753-519aa64a3e48


Bilgi Talep Formu