Geri
AKADEMİK

İMÜ Meslek Yüksekokulu Azami Süresi dolan Öğrenciler için Ek Sınav Hakkı ile İlgili Duyuru ve Sınav Takvimi

11.09.2020

İMÜ Meslek Yüksekokulu Azami Süresi dolan Öğrenciler için Ek Sınav Hakkı ile İlgili Duyuru ve Sınav Takvimi

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. madde kapsamında azami süresi dolan meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanacak ek sınavlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 • Son sınıf öğrencilerine, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programından mezun olabilmek için başarısız oldukları tüm derslerden EK SINAV hakkı verilecektir.

   

 AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARA KATILABİLME ŞARTLARI

 

 • Alınan tüm derslerde derse devam şartını yerine getirmiş olmak (Devamsızlıktan kalmamış olmak),
 • Son sınıfa geçip, mezun olabilmek için alınması gereken tüm dersleri almış olmak,

   

  EK SINAVLAR SONUNDA; 

 

 • Azami süre sonu ek sınavlarına girecek öğrencilerden staj yapmayanlar talep etmeleri halinde staj yapabileceklerdir.
 • Azami süre sonu ek sınavlar sonrasında başarısız ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir. 
 • Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
 • Ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız kez girme hakkı tanınır ve sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
 • Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,
 • Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,

   

SINAV TAKVİMİ

 

 • SINAV TARİHLERİ                    : 26 Eylül-4 Ekim 2020 tarihleri arası

   

 • EK SINAV BAŞVURU TARİHİ    : 15-21 Eylül  2020 tarihleri arası

   

 Başvurular mail yolu ile  yapılacaktır.

 

 

 • Not dökümü belgesi (transkript) ve başvuru dilekçesi(elle doldurulup imzalandıktan sonra [email protected]'ye mail atmanız gereklidir. Mailinizin konusuna azami süre sınavları hk. olarak belirtmeniz gereklidir.

   


Bilgi Talep Formu