Geri
AKADEMİK

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Üç Ders Sınavları Başvuru Takvimi

02.07.2021

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Üç Ders Sınavları Başvuru Takvimi

İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin  Madde 27-3 (e)  bendi uyarınca Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.

 Başvurular:  12-14 Temmuz 2021 tarihleri arası MEBİS üzerinden

 Sınav Takviminin İlanı: 27 Temmuz 2021

 Sınav Tarihleri: 29-30 Temmuz 2021 tarihleri arası

 NOT:

  • Başvurular online olarak MEBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru esnasında e-imzalı resmi transkript eklenmesi zorunludur.
  • Öğrenciler hiç almadıkları derslerden veya devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları derslerden, Bitirme Projesi ve Bütünleşik Sistem Stüdyosu derslerinden Üç ders sınavına giremezler.

Bilgi Talep Formu