Geri
AKADEMİK

Fen Bilimleri Enstitüsü Bahar Dönemi Başvuruları

24.11.2014

Fen Bilimleri Enstitüsü Bahar Dönemi Başvuruları

T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İLAN VE BAŞVURU KOŞULLARI

 • ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE SİBER SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

 

Başvuru ve kabul şartları ile sınav tarihleri aşağıda belirtilmiş olup, başvuru evrakının şahsen veya posta ile (postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir) belirtilen sürede aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir. Eksik evrakı bulunan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres: İstanbul Medipol Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Kavacık Yerleşkesi
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Kavacık Kavşağı
34810, Beykoz/İSTANBUL

Yüksek Lisans Programı Başvuruları için;

 

Doktora Programı Başvuruları için;

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü İrtibat Telefonu:
Esra AĞRALI: (0216) 681 53 48
Erol AKÇAY : (0216) 681 53 78

Başvuru Tarihi: 24.11.2014 – 31.12.2014

 

 

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 • Dilekçe Başvuru sırasında Enstitüden temin edilecektir.
 • Özgeçmiş
 • Diploma (noter onaylı): Başvuracak adayların lisans, yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği. (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları diploma denklik belgesini temin etmeleri gerekmektedir.)
 • Not belgesi (Transkript): Adayların mezun oldukları üniversiteden alacakları transkript belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasındaki tablosu kullanılacaktır.
 • ALES sonuç belgesi: Başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünden (Fen Bilimleri Enstitüsü için Sayısal puan türü gerekmektedir) en az 55 standart puana sahip olduklarını gösterir ALES sonuç belgesi.
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi: YDS’den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı dil yeterlilik belgesi olmayan adayların Üniversitemiz tarafından 05.01.2015 günü saat 10.00’da yapılacak olan dil yeterlilik sınavından en az 60/100 puan almış olmaları gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • Erkek adaylar yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi.”

 

 • DEĞERLENDİRME 

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %30’u alınarak hesaplanır.
Adayların başarılı sayılabilmeleri için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

 • BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

 

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.
 • Mülakata girmek ve mülakat değerlendirmesinden en az 60/100 puan almış olmak.
 • DERS SEÇİMLERİ VE KESİN KAYITLAR

 

Kesin kayıtlar 19.01.2015 – 23.01.2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Kavacık Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır. Ders seçimi yapan öğrencilerin ders seçim formları ile İdari ve Mali İşler Dairesine öğrenim ücretlerini yatırmasını müteakip kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.


Bilgi Talep Formu