Geri
AKADEMİK

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

04.02.2013

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

 
FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında anlaşma sağlanan bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 

  • Üniversitemizde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması (hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.)
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

 

BAŞVURUDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR:

 

  • Aday başvuru formu (form için tıklayınız)
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınmış, dekanlıklarca ya da enstitü müdürlüğünce onaylanmış transkript.
  • Gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise yabancı dil düzeyini gösteren belge. (üniversitemizce ilan edilecek tarihte yapılacak dil yeterlilik sınavı sonucu)

 

Bu evraklar ile birlikte 23 Şubat- 7 Mart arası başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuruda bulunacağınız yer: Unkapanı yerleşkesi, 4. Kat, Uluslararası Ofis.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için:

Yrd.Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU 
 
İletişim için:
Kevser MERCAN
0212 453 49 02-49 87
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Öğrenci Değerlendirmesinde;

 

  • Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
  • Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip öğrencinin not ortalamasının %50'si ile yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren puanlarının %50'sinin toplamı dikkate alınarak, her program kendi içinde ağırlıklı not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

 

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Farabi Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

Daha detaylı bilgi ve anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesini incelemek için tıklayınız.
Bilgi Talep Formu