Geri
AKADEMİK

Eczacılık Fakültesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Kontenjanları

13.09.2012

2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı çift ana dal ve yan dal kontenjanları açıklanmıştır.

 Başvuru Tarihleri:24.09.2012 - 05.10.2012
 
 
 
 
 
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI

FAKÜLTE

ÖĞRENCİNİN ALMASI GEREKEN DERSLERİN TOPLAM KREDİSİ

KONTENJAN

KABUL EDİLEN
BÖLÜM/PROGRAM

Eczacılık Fakültesi

220 (Zorunlu ve proğrama bağlı seçmeli derslerden)

5

İstanbul Medipol Üniversitesi
Tüm Fakülte ve Bölümleri

BAŞVURU KOŞULLARI :

 1. *Öğrenci, Çift Anadal Diploma Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. Ve en geç 5. Yarıyılının başında başvurabilir.
 2. *Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için;

  -Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
  -Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve,
  -Anadal lisans programının ilgili sınıfında baaşrı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

 3. *Çift Anadal Diploma Programına başvurular, akademik takvimde belirten tarihte, başvuru formu ve not döküm belgesi ile ilgili Dekanlığa yapılır.

   

   

  2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YAN DAL KONTENJANLARI
   

  FAKÜLTE

  ÖĞRENCİNİN ALMASI GEREKEN DERSLERİN TOPLAM KREDİSİ

  KONTENJAN

  KABUL EDİLEN
  BÖLÜM/PROGRAM

  Eczacılık Fakültesi

  52 (Zorunlu ve proğrama bağlı seçmeli derslerden)

  5

  İstanbul Medipol Üniversitesi
  Tüm Fakülte ve Bölümleri

  BAŞVURU KOŞULLARI :

  1. *Öğrenci, duyurulmuş olan Yandal Sertifika Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. Yarıyılının başında başvurabilir.
  2. *Yandal sertifika programına başvurular, başvuru formu ve not döküm belgesi ile ilgili Dekanlığa yapılır.
  3. *Öğrencinin Yandal sertifika Programına başvurabilmesi için;

  -Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
  -Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.7 olması gerekir.
Bilgi Talep Formu