Geri
AKADEMİK

Diploma Dağıtım Hakkında

20.03.2018

2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 ve 2016-2017 yılı mezun öğrencilerimiz diplomalarını 14/04/2018 tarihine kadar hafta içi ve Cumartesi günleri de dahil 09:00-17:00 saatleri arasında teslim alabilirler.

 Diploma ve diploma eki yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilecektir.
 Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş olması gerekir.
 Diploma posta ile gönderilmez, telefon ya da faksla, elektronik mektupla yapılan talepler dikkate alınmaz, işleme konulmaz.

***Diploma alımı sırasında Mezuniyet Belgesi ‘nin iadesi gerekmemektedir.
***Diplomayı teslim almaya gelecek kişinin Nüfus Cüzdanı aslının yanında olması gerekmektedir.

Adres:  İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Yerleşkesi A Blok Kat:3
            Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz / İSTANBUL


Bilgi Talep Formu