Geri
AKADEMİK

Başarı bursları hakkında bilgilendirme

02.01.2013

Başarı bursları hakkında bilgilendirme

 
 
 
 
 
 
 
 
Başarı bursları hakkında;

Öğrencilerimizin bilgi eksikliği nedeniyle tereddütler yaşadığı ve üniversitemizin çeşitli birimlerine başvurdukları gözlemlenmektedir.
 
Üniversitemiz başarı bursları ilgili Mütevelli Heyet ve Senato Kararları doğrultusunda Öğrencilerin bütünlemeye kalmamış olmaları, İş garantisi verilmeyen programlara devam ediyor olmaları ve o yılki ağırlıklı not ortalamalarının en az 3.0 olması durumlarında 7 ay süre ile verilmektedir.
Bilgi Talep Formu