Geri
AKADEMİK

7143 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı

11.09.2018

7143 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı

7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. 

Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecektir.
 
Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecektir.
 
Öğrenci affına ilişkin YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara dair bilgilendirme için tıklayınız
 
7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri için tıklayınız.
 
18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili eklenen Geçici Madde 78’den yararlanmak isteyen öğrencilerin (askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında) 18/09/2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78.maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanlar, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 ay içinde; sağlık nedenleri ile başvuramayanlar ise buna ilişkin heyet raporunu 18.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.
 
**Önlisans ve lisans seviyesinde ilişiği kesilen /ilişik kesen öğrenciler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları Öğrenci İşleri Birimi tarafından alınacaktır.
İlişiği kesilen / İlişik kesen Başvuru Formu için tıklayınız.Bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan Başvuru Formu için tıklayınız.
 
***Af kapsamında kabul edilen öğrencilerin kayıtları ayrıldığı sınıf seviyesine yapılacak olup, ilgili sınıfın hak edilen bursluluk oranı ile ücretlendirilecektir.
 
**Lisansüstü seviyesinde ilişiği kesilen/ilişik kesen öğrenciler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından alınacaktır.
Başvuru Formu için tıklayınız.
 
**TUS, DUS seviyesinde ilişiği kesilen/ilişik kesen öğrenciler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıkları tarafından alınacaktır.

 


Bilgi Talep Formu