Geri
AKADEMİK

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Mevlana Değişim Programı Başvuruları

04.04.2014

Kısaca "Mevlana Değişim Programı" olarak adlandırılan yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
* Üniversitemizde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması (hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.)
* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması, 
* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
* Aday başvuru formu (form için tıklayınız)
* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınmış, dekanlıklarca ya da enstitü müdürlüğünce onaylanmış transkript.
* Yabancı Dil Seviyesini gösteren belge.
Bu evraklar ile birlikte 15 Nisan-22 Nisan 2014 tarihleri arası başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuruda bulunacağınız yer: Haliç yerleşkesi, 4. Kat, Uluslararası Ofis.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Öğrenci Değerlendirmesinde;
* Akademik Başarı Düzeyi(GANO): %50 ‘si
* Yabancı Dil Seviyesi: % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılır.

Daha detaylı bilgi ve anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesini incelemek tıklayınız. *

İletişim:
Mevlana Kurum Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
 Farabi Kurum Koordinatörlük: Kevser MERCAN
E-posta: [email protected]
Telefon: 0212 453 49 02-49 87
-


Bilgi Talep Formu