Geri
AKADEMİK

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı Başvuruları

28.02.2014

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğr..

BAŞVURU KOŞULLARI:

* Üniversitemizde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması (hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.)
* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

* Aday başvuru formu (form için tıklayınız)
* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınmış, dekanlıklarca ya da enstitü müdürlüğünce onaylanmış transkript.
* Gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise yabancı dil düzeyini gösteren belge. (üniversitemizce ilan edilecek tarihte yapılacak dil yeterlilik sınavı sonucu)
Bu evraklar ile birlikte 28 Şubat- 14 Mart arası başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuruda bulunacağınız yer: Haliç yerleşkesi, 4. Kat, Uluslararası Ofis.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Öğrenci Değerlendirmesinde;
* Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
* Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip öğrencinin not ortalamasının %50'si ile yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren puanlarının %50'sinin toplamı dikkate alınarak, her program kendi içinde ağırlıklı not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Farabi Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.


Daha detaylı bilgi ve anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesini incelemek tıklayınız. *

İletişim:
Farabi Kurum Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU 
 Farabi Kurum Koordinatörlük: Kevser MERCAN
E-posta: [email protected]
Telefon: 0212 453 49 02-49 87

 


Bilgi Talep Formu