Geri
AKADEMİK

2013 - 2014 Eğitim Öğretim yılı Mezun Öğrencilerimizin Diplomaları…

01.12.2014

2013 - 2014 Eğitim Öğretim yılı Mezun Öğrencilerimizin Diplomaları…

Diplomalar hazırlanmış olup 10 Aralık 2014 Çarşamba  günü saat: 13.00’ten itibaren Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan teslim edilecektir.

  1. 1-Diploma, diploma eki, Mezuniyet Belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.

  2. 2-Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş olması gerekir.

  3. 3-Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla/elektronik mektupla yapılan talepler dikkate alınmaz, işleme konulmaz.

 

Not: Diploma alımı sırasında “Mezuniyet Belgelerinin” iadesi gerekmemektedir.  

Not: Lisans öğrencilerine ait Yıllıklar Diploma ile birlikte ücretsiz olarak verilecektir.


Bilgi Talep Formu