Geri
AKADEMİK

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS ALMA İŞLEMLERİ

02.09.2013

16 Eylül - 27 Eylül 2013 Tarihleri arasında MEBİS üzerinden yapılacaktır.
(TIP FAKÜLTESİ 4. SINIFLARIN DERS KAYITLARI 02 EYLÜL 2013 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR.)
ÖNEMLİ:

* Öğretim ücreti borcunuz bulunması durumunda MEBİS Ders Seçim Ekranı açılmayacaktır.
* Borcunuz ödenmeden ders alma işlemi yapılamayacağından Mali İşler Birimine başvurmanız gerekmektedir.

Bilgi için; http://www.medipol.edu.tr/Duyurular/6/Ogrenci-Isleri-Duyurulari/677/MEBIS-Kullanim-Kilavuzu.aspx adresine tıklayınız.

DERS ALMA İŞLEMLERİ         

* Zorunlu  Dersler ( Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Kurul dersleri de bu kapsamdadır )
* Programa  Bağlı  Seçmeli  Dersler,
* Ortak  Zorunlu  Dersler,
* Alt Sınıflardan  Kalan  Dersler,
* Alt veya Üst Sınıfların  Dersleri,
* Diğer Bölümlerin Dersleri,
* İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler,

 Ders Seçim Ekranında, yukarıdaki başlıklar altında 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde  Fakülte / Bölüm / Programlarda okutulacak ders ile başarısız olarak tekrar almak zorunda olduğunuz dersler görülmektedir.

Programa Bağlı Seçmeli Derslerden kontenjan belirlenmiş olanlara, belirlenen kontenjanlara göre öğrenci yerleştirilecektir. Bu derslerin seçiminde kontenjanlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Birinci sınıf öğrencilerinin Ortak Zorunlu Dersleri seçmesi  gerekmektedir. Bu derslerden  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ile  Türk Dili I dersleri  Uzaktan Öğretim yoluyla verilecektir.

İsteğe Bağlı Seçmeli Ders alacak olan, Fakülte / Bölüm /Programı öğrencilerinin  İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler Başlığı altında yer alan derslerden seçim  yapmaları  gerekmektedir. Bu derslere Fakülte / Bölüm /Programın bulunduğu yerleşkeye ve kontenjanlara göre öğrenci yerleştirileceğinden tercihlerin  buna  göre  yapılması  gerekmektedir. Daha önce alınarak başarılı  olunan  İsteğe  Bağlı  Seçmeli  Ders  tekrar  seçilemez.

Başarısız olunan İsteğe Bağlı Seçmeli Dersin açılmaması durumunda, başarısız olduğunuz dersi Ders Alma Formunda seçeceksiniz. Ders alma-dersten çekilme dönemi içerisinde bu dersin yerine hangi dersi seçtiğinizi belirten dilekçeyi danışmanınıza vermeniz gerekmektedir. Seçilen derslerin ders alma formunda olup-olmadığını tekrar tekrar kontrol ettikten sonra, kayıt işlemini tamamlama butonunu tıklayarak Ders Alma Formunuzu danışmanın onaylayacağı sayfaya yönlendirmeniz gerekmektedir.

Danışman ve öğrenci tarafından incelenip imzalanan Ders Alma Formları, akademik takvimde belirlenen ders alma-çekilme dönemi bitiminde, ilgili Dekanlık/Müdürlüğe danışmanlar tarafından teslim edilecektir.

Ders alma işleminin geçerliliği, Ders Alma Formunun çıktısının öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış olmasına bağlıdır.

Başarılı olunmasına rağmen not yükseltmek amacı ile tekrar alınan ders veya dersler seçilmesi halinde öğrenci tarafından danışmanın bilgilendirilmesi gerekmektedir.

DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ

1 -Ders alma işlemi tamamlandıktan sonra, başka yükseköğretim kurumlarında alınarak başarılı olunan benzer dersler için muafiyet talebinde bulunulabilir.
2 -Muafiyet  talebinde bulunulacak derslerin belgeleri ( transkript, ders   içerikleri ) bir  dilekçe  ekinde ilgili Dekanlık / Müdürlüğe verilmelidir.
3 -Muafiyet  işlemi  sonuçlanıncaya  kadar  öğrenciler  ilgili derslere  devam  etmek  zorundadır.
4 -Muafiyet işlemlerinin 25 Eylül 2013 tarihine kadar tamamlanması durumunda, ders alma ve dersten  çekilme dönemi sonuna kadar Danışman Öğretim Üyesince uygun bulunacak yeni ders/derslere   kayıt yapılabilecektir. Bu işlem sadece danışman sayfasından öğrenci ve danışman ile birlikte tamamlanabilecektir.


Bilgi Talep Formu