Geri
AKADEMİK

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

25.12.2013

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

 

ISTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ
KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına,2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 06.01.2014-17.01.2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte Haliç Yerleşkesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen başvurulması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: (Enstitümüzce ‘‘ASLI GİBİDİR’’ onayı yapılmaktadır).

  1. Dilekçe

Dilekçe başvuru sırasında Enstitüden temin edilebilir.

  1. Özgeçmiş
  1. Diploma (onaylı)

Başvuracak adayların Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi).

  1. Not belgesi (Transkript/onaylı)

Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.

  1. ALES sonuç belgesi

Başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi .

  1. Yabanci Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) en az 50 puan (Sinirbilim ABD hariç) veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu belgeleri olmayanların Üniversitemiz tarafından 20.01.2014’de Pazartesi günü saat:10.oo’da yapılacak olan dil yeterlilik sınavından en az 60/100 almış olmak.
  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  1. Fotoğraf-2 adet
  1. Erkek adaylar için yeni tarihli ‘‘Askerlik Durum Belgesi’’

MÜLAKAT: Adaylar, 22.01.2014 Çarşamba günü saat 10.oo’da, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının bulundukları yerleşkelerde mülakata alınacaklardır. Mülakattan en az 60/100 puan alınması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME:
Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, Lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun          %30’u alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

DERS SEÇİMLERİ: 03.02.2014 – 07.02.2014 tarihleri arasında ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

KAYITLAR: 03.02.2014 – 07.02.2014 tarihleri arasında Haliç Yerleşkemizde yapılacaktır. Ders seçimini yapan öğrencilerin ders seçim formları ile Mali İşlere Öğretim Ücretini yatırmasını müteakip, kayıt işlemi Öğrenci İşleri Dairesi’nde tamamlanacaktır.

Kontenjan, Koşullar ve Ücretler için tıklayınız
Bilgi Talep Formu