Geri
AKADEMİK

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS ALMA İŞLEMLERİ

19.02.2013

19 ŞUBAT / 01 MART 2013 TARİHLERİ ARASINDA MEBİS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS ALMA İŞLEMLERİ
19 ŞUBAT / 01 MART 2013 TARİHLERİ ARASINDA MEBİS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.


ÖNEMLİ:
* Öğretim ücreti borucunuz bulunması durumunda ders seçim sayfanız açılmayacaktır.
*
Borcunuz ödenmeden ders alma işlemi yapılamayacağından Mali İşler Birimine başvurmanız gerekmektedir.

 

  • >> Zorunlu Dersler,
  • >> Programa Bağlı Seçmeli Dersler,
  • >> Ortak Zorunlu Dersler,
  • >> Alt Sınıflardan Kalan Dersler,
  • >> Alt-Üst Sınıf Dersleri,
  • >> Başka Bölüm Dersleri,
  • >> İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler,

 

Ders Seçim Sayfasında, yukarıdaki başlıklar altında 2012-2013 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde Fakülte / Bölüm / Programlar için açılacak dersler listelenmiştir.

Programa Bağlı Seçmeli Derslerden
kontenjan belirlenmiş olanlara, belirlenen kontenjanlara göre öğrenci yerleştirilecektir. Tercihlerde bu konunun dikkate alınması önemlidir.

Birinci sınıf öğrencilerinin Ortak Zorunlu Dersleri seçmesi gerekmektedir. Bu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri Uzaktan Öğretim yoluyla verilecektir.

İsteğe Bağlı Seçmeli Ders alacak olan , Fakülte / Bölüm /Program öğrencilerinin İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler Başlığı altında yer alan derslerden seçim yapması gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Seçmeli Derslere Fakülte / Bölüm /Programın bulunduğu yerleşkeye ve kontenjanlara göre öğrenci yerleştirileceğinden tercihlerin buna göre yapılması gerekmektedir. Daha önce alınarak başarılı olunan İsteğe Bağlı Seçmeli ders ise tekrar seçilemeyecektir.
 
Başarısız olunan İsteğe Bağlı Seçmeli Derslerin açılmaması durumunda, öğrenci başarısız olduğu bu dersi Ders Alma Formunda seçecek, ancak ders alma- dersten çekilme dönemi içerisinde bu dersin yerine başka bir dersi almak için dilekçe ile birimine başvuracaktır.
Ders alma işlemi tamamlandıktan sonra, kayıt işlemini tamamla butonu tıklanarak Ders Alma Formunun, danışmanın onaylayacağı sayfaya yönlendirilmesi gerekmektedir.

Danışman tarafından ders alma işlemi onaylanan öğrenci, Ders Alma Formunun çıktısını alarak imzaladıktan sonra danışmanına verecektir.

Ders alma işleminin geçerliliği, Ders Alma Formunun çıktısının öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış olmasına bağlıdır.

Başarılı olunmasına rağmen not yükseltme amacı ile tekrar alınan ders veya dersler bulunması halinde öğrenci tarafından danışmanın bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 
DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ
1 -Ders alma işlemi tamamlandıktan sonra, seçilen derslerden başka bir yüksek öğretim kurumundan alınan ve başarılı olunan dersler için muafiyet talebinde bulunulabilir.

2 -Muafiyet talebinde bulunulacak derslerin belgeleri ( transkript, ders içerikleri ) bir dilekçe ekinde ilgili Dekanlığa / Müdürlüğe verilecektir.

3 -Muafiyet işlemi sonuçlanıncaya kadar öğrenci bu derslere devam etmek zorundadır.

4 -Muafiyet işleminin 06.03.2013 tarihine kadar tamamlanması durumunda, ders alma ve dersten çekilme dönemi sonuna kadar Danışman tarafından uygun bulunacak yeni ders/ derslere kayıt yaptırabilecektir.
 

Bilgi Talep Formu