Geri
AKADEMİK

2011-2012 Güz Yarıyılı Çift Anadal / Yandal Programlarına Başvuru

10.08.2011

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL /YANDAL PROGRAMLARINA BAŞVURU DUYURUSU

İstanbul Medipol Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi kapsamında 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılacak Çift Anadal/Yandal Programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve işleyiş takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru formu ve öğrenci durum belgesi (transkript) ile şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Çift Anadal ve Yandal Başvuru Takvimi
Başvuru Tarihleri: 5 Eylül / 17 Ekim 2011
Başvuruların Değerlendirilmesi: 18-19 Ekim 2011
Sonuçların İlanı: 20 Ekim 2011
Ders kayıtları: 20-21 Ekim 2011

Başvuru ve Kabul Koşulları
Çift Anadal

1. Öğrenci, Çift Anadal Diploma Programına, kayıtlı olduğu Anadal Lisans Programının en erken 3. ve en geç 5. Yarıyılının başında başvurabilir.

2. Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için;

a. Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,

b. Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve,

c. Anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

d. Aynı anda birden fazla ikinci Çift Anadal Diploma Programına kayıt yapılamaz.

3. Çift Anadal Diploma Programına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihte, başvuru formu ve not döküm belgesi ile ilgili Dekanlığa yapılır.

Yandal

1. Öğrenci, duyurulmuş olan Yandal Sertifika Programına, kayıtlı olduğu anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. Yarıyılının başında başvurabilir.

2. Yandal sertifika programına başvurular, başvuru formu ve not döküm belgesi ile ilgili Dekanlığa yapılır.

3. Öğrencinin Yandal sertifika Programına başvurabilmesi için;

a. Başvurduğu yarıyıla kadar, kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,

Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.


2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Kontenjanları

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yandal Kontenjanları


Bilgi Talep Formu