Geri
AKADEMİK

Erasmus Personel Hareketliliği

03.09.2017

Erasmus Personel Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyet,  Erasmus Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da Erasmus Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personelin Erasmus Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlamaktadır. 
 
 
Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır.
 
1. Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
2. Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)
 
Ders Verme Hareketliliği:
Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 
Eğitim Alma Hareketliliği:
Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.  
 
Üniversitemiz 2017/2018 dönemi personel hareketliliği başvuruları 3 Eylül 2017-28 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Karşı kurumdan alınan davet mektubu ve ön başvuru formunuzu Uluslararası Ofis’e teslim edebilirsiniz. Hareketlilik 30 Eylül 2019 tarihinde sonlanmalıdır. Yeterli başvuru olmaması durumunda yeniden ilana çıkılır.
Daha önce hareketliliğinden yararlanmamışlara ve birim koordinatörlerine öncelik sağlanacaktır.
 
Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:
Karşı kurumdan alınan davet mektubu (Invitation Letter)
 
Başvuruda bulunacağınız yer: Kavacık Kuzey yerleşkesi, A blok,Uluslararası Ofis.
 
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için: 
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü / Uluslararası Ofis 
[email protected]  / 02166815187-5387 

Bilgi Talep Formu