Geri
AKADEMİK

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

26.02.2013

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve pers..

 
 Erasmus, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında anlaşma sağlanan yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
BAŞVURU KOŞULLARI:

 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir  yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.
  • Üniversitemizde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması (hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.)
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
  • Yabancı dil için ise üniversitemiz kapsamında yapılacak sınavda  %50 başarı sağlamanız gerekmektedir.

 

 

BAŞVURUDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR:

 

  • Ön başvuru formu (form için tıklayınız)
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınmış, dekanlıklarca ya da enstitü müdürlüğünce onaylanmış transkript.
  • Yabancı dil düzeyini gösteren belge. (üniversitemizce ilan edilecek tarihte yapılacak dil yeterlilik sınavı sonucu)

Bu evraklar ile birlikte 27 Şubat- 11 Mart arası başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuruda bulunacağınız yer: Unkapanı yerleşkesi, 4. Kat, Uluslararası Ofis.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için: 

Kevser MERCAN
[email protected] / 0212 453 49 02-49 87
 
 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Öğrenci Değerlendirmesinde;

 

  • Aday öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin seçilmesi şeklinde gerçekleşecektir.
  • Başvuruda değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

*Akademik başarı düzeyi (AGNO): % 50

*Dil düzeyi: %50

 Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Erasmus Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

 İstanbul Medipol Üniversitesi ile öğrenci değişim anlaşması olan partner üniversiteler için tıklayınız.
 

Bilgi Talep Formu