Geri
AKADEMİK

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Ara Sınav Konu Başlıkları

17.11.2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Ara Sınav Konu Başlıkları

2020 -2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ARA SINAV KONULARI

2020-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi  Ara Sınav Konuları

 

1. Hafta- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Süreklilik ve Türk Modernleşmesinin Temelleri

2. Hafta- III. Selim Dönemi ve Reformları

3. Hafta- II. Mahmut ve Dönemi

4. Hafta- I. Meşrutiyet, Yeni Osmanlılar, II. Abdülhamid Döneminde Eğitim, Tersane Konferansı, 93 Harbi, Kanun-i Esasi

5. Hafta- II. Meşrutiyet, Meclis, 31 Mart Vakası, İttihat ve Terakki, Trablusgarp Harbi

6. Hafta- Balkan Savaşları, Balkan Savaşlar’ında Ordu ve Siyaset

7. Hafta- Birinci Dünya Savaşı, Savaşa Giriş, Sonuçları, Cepheler ve Ermeni Meselesi

 

2020-2021 İngilizce 1 Güz Dönemi Ara Sınav Konuları

 

Simple present tense, am, is, are, do, does, family members aile üyeleri, possesive adjectives-sahiplik sıfatları my,your,her,his,its,our,their, sahip olma fiilleri have/has got

 

2020-2021 GÜZ TÜRK DİLİ I ARA SINAV KONULARI

1. ÜNİTE: Dilin Tanımı ve İşlevi, Dillerin Doğuşu, Dillerin Millet Hayatındaki Önemi

2. ÜNİTE: Türk Dilinin Tarihi Dönemleri

3. ÜNİTE: Yeryüzündeki Diller

4. ÜNİTE: Türkçenin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları

5. ÜNİTE: Yazılı Anlatım

6. ÜNİTE: Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları

7. ÜNİTE: Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI-I- DERSİ GENEL SINAVI SORUMLU OLUNAN KONULAR; 

I.ÜNİTE- TEMEL KAVRAMLAR- 

II.ÜNİTE- KELİME (SÖZCÜK) İŞLEMCİLER (MICROSOSFT OFFICE WORD) 

III.ÜNİTE- SUNUM TEKNOLOJİLERİ 

IV.ÜNİTE- HESAP TABLOLARI (MICROSOSFT OFFICE EXCEL) 

 

                2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ GENEL SINAVI SORUMLU OLUNAN KONULAR; 

 

I.ÜNİTE -Bilişim Teknolojileri Ve Bilgi-işlemsel Düşünme; Problem Çözme Kavramları Ve Yaklaşımları; Algoritma Ve Akış Şemaları- Bilişim Teknolojileri Temel Kavramlar 

II.ÜNİTE- Bilişim Teknolojileri Temel Kavramlar devamı , özel Uygulama Yazılımları ve Dosya yönetimi 

III.ÜNİTE- Kelime işlemci programı, Sunum oluşturma ve geliştirme becerileri, 

IV.ÜNİTE- Hesaplama Tabloları (Mıcrososft Offıce Excel) 

 


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI-I- DERSİ 2020-2021 ARA SINAV KONULARI 

 

I.ÜNİTE- History of Computers 

II.ÜNİTE- Basic Concepts of Information Technology (IT) 

III.ÜNİTE- Operating System Fundamentals 

IV.ÜNİTE- Microsoft Word 

V.ÜNİTE- Microsoft Word II 

VI.ÜNİTE- Microsoft Word III 

VII.ÜNİTE-Introduction to the Internet and Web 

 


Bilgi Talep Formu