Ana içeriğe atla

Salamander Meeting 2022

13.06.2022

.

Dünyadaki ilgili araştırmacıları bir araya getiren yıllık Salamander Toplantısı 22-24 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde hibrit olarak düzenlenecek. Bu yılın toplantı teması "Semender araştırmalarında karşılaştırmalı çalışmalar ve translational araştırma fırsatları” olacak. Semender araştırmaları çoğunlukla rejeneratif biyoloji üzerine yoğunlaşmakta ve en sık olarak aksolotl model hayvan olarak kullanılmakta.

Toplantı için ön kayıt başlamıştır.
https://salamander2022.com/

The annual Salamander Meeting, which brings together the relevant researchers from around the world, will be held as a hybrid on 22-24 August 2022, hosted by Istanbul Medipol University. This year's meeting theme will be "Comparative studies and translational research opportunities in salamander research". Salamander research mostly focuses on regenerative biology and is most commonly used as a model animal axolotl.

Pre-registration for the meeting has begun.
https://salamander2022.com/