Skip to main content

Yerel Yönetim

123

Yerel Yönetimler; ulusal sınırlar içerisinde değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır.


Yerel Yönetimler Programı, belediyeler ve il özel idareleri gibi yerel yönetim kurumlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra valilik ve kaymakamlık gibi kurumlarda da çalışabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.