Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INNOVATION and TECHNOLOGY MANAGEMENETULY3110859Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Assistant(s)
AimHaving information about developing technology and R & D activities, Having about product development activities and processes and Having information about product management.
Course ContentThis course contains; Explaining the concept of technology and its historical development,Technology, innovation and innovation concepts,Tell the Innovation management,Innovation management and Learning processes,Creativity concept,Competition strategies and mergers,Innovation and innovation concepts and processes,Simultaneous engineering and Simultaneous engineering teams,Product life curve and product life curve strategies,Integrated product development,Sequential and simultaneous product development, resource determination,Design changes,High technology and marketing,The life curve of high-tech products and the innovation curve of consumers.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to express the Definition, Purposes, Importance and Functions of Technology Management.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Explain the development of the history of technology.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Identify scientists and services that serve technology and product development.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Express technology management from past to present.10, 12, 13, 16, 9A
2. Will be able to express the difference between technology and different concepts. 10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Tell the techno-economic teaching approach.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Define the concept of innovation.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Explain the historical development of technology.10, 12, 13, 16, 9A
3. Technology management models will be able to express knowledge and learning.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. It refers to process and product innovations.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Tell the growth models in technology.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Define the differences and types of learning and knowledge concepts.10, 12, 13, 16, 9A
4. Will be able to explain the characteristics and innovation processes of technology companies.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Define the characteristic features of technology companies.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Define the approaches of the innovation process.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Define the innovation stages.10, 12, 13, 16, 9A
5. Will be able to present the concepts and strategies required for companies to compete and improve themselves.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Define creativity and its tools.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Explain the importance of globalization, merger and its types.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Explain competitive strategies.10, 12, 13, 16, 9A
6. Will be able to define competitor analysis and innovation types. 10, 12, 13, 16, 9A
6.1. Analyze the competitors in the industry.10, 12, 13, 16, 9A
6.2. It demonstrates product adequacy and technology adequacy.10, 12, 13, 16, 9A
6.3. Explain the types of innovation and the concepts of innovation according to generations.10, 12, 13, 16, 9A
7. Will be able to reveal and interpret advanced technology products and their differences.10, 12, 13, 16, 9A
7.1. Explain the concept of sequential and simultaneous product development, expresses resource allocation.10, 12, 13, 16, 9A
7.2. It defines the differences of those who use the features of high technology products and the strategies applied.10, 12, 13, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Explaining the concept of technology and its historical development
2Technology, innovation and innovation concepts
3Tell the Innovation management
4Innovation management and Learning processes
5Creativity concept
6Competition strategies and mergers
7Innovation and innovation concepts and processes
8Simultaneous engineering and Simultaneous engineering teams
9Product life curve and product life curve strategies
10Integrated product development
11Sequential and simultaneous product development, resource determination
12Design changes
13High technology and marketing
14The life curve of high-tech products and the innovation curve of consumers
Resources
1. Innovation, Harvard Business Review, Optimist Publishing, 2. Making Innovation, Kumar Nochur, Optimist Publishing, Feray Odman Çelikçapa ve Sait Kaygusuz “ 3. Teknoloji Yönetimi” Dora Publishing 2012.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours31442
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report2714
Term Project21020
Presentation of Project / Seminar11010
Quiz11515
Midterm Exam11515
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INNOVATION and TECHNOLOGY MANAGEMENETULY3110859Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Assistant(s)
AimHaving information about developing technology and R & D activities, Having about product development activities and processes and Having information about product management.
Course ContentThis course contains; Explaining the concept of technology and its historical development,Technology, innovation and innovation concepts,Tell the Innovation management,Innovation management and Learning processes,Creativity concept,Competition strategies and mergers,Innovation and innovation concepts and processes,Simultaneous engineering and Simultaneous engineering teams,Product life curve and product life curve strategies,Integrated product development,Sequential and simultaneous product development, resource determination,Design changes,High technology and marketing,The life curve of high-tech products and the innovation curve of consumers.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to express the Definition, Purposes, Importance and Functions of Technology Management.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Explain the development of the history of technology.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Identify scientists and services that serve technology and product development.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Express technology management from past to present.10, 12, 13, 16, 9A
2. Will be able to express the difference between technology and different concepts. 10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Tell the techno-economic teaching approach.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Define the concept of innovation.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Explain the historical development of technology.10, 12, 13, 16, 9A
3. Technology management models will be able to express knowledge and learning.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. It refers to process and product innovations.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Tell the growth models in technology.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Define the differences and types of learning and knowledge concepts.10, 12, 13, 16, 9A
4. Will be able to explain the characteristics and innovation processes of technology companies.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Define the characteristic features of technology companies.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Define the approaches of the innovation process.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Define the innovation stages.10, 12, 13, 16, 9A
5. Will be able to present the concepts and strategies required for companies to compete and improve themselves.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Define creativity and its tools.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Explain the importance of globalization, merger and its types.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Explain competitive strategies.10, 12, 13, 16, 9A
6. Will be able to define competitor analysis and innovation types. 10, 12, 13, 16, 9A
6.1. Analyze the competitors in the industry.10, 12, 13, 16, 9A
6.2. It demonstrates product adequacy and technology adequacy.10, 12, 13, 16, 9A
6.3. Explain the types of innovation and the concepts of innovation according to generations.10, 12, 13, 16, 9A
7. Will be able to reveal and interpret advanced technology products and their differences.10, 12, 13, 16, 9A
7.1. Explain the concept of sequential and simultaneous product development, expresses resource allocation.10, 12, 13, 16, 9A
7.2. It defines the differences of those who use the features of high technology products and the strategies applied.10, 12, 13, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Explaining the concept of technology and its historical development
2Technology, innovation and innovation concepts
3Tell the Innovation management
4Innovation management and Learning processes
5Creativity concept
6Competition strategies and mergers
7Innovation and innovation concepts and processes
8Simultaneous engineering and Simultaneous engineering teams
9Product life curve and product life curve strategies
10Integrated product development
11Sequential and simultaneous product development, resource determination
12Design changes
13High technology and marketing
14The life curve of high-tech products and the innovation curve of consumers
Resources
1. Innovation, Harvard Business Review, Optimist Publishing, 2. Making Innovation, Kumar Nochur, Optimist Publishing, Feray Odman Çelikçapa ve Sait Kaygusuz “ 3. Teknoloji Yönetimi” Dora Publishing 2012.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09