Geri
AKADEMİK

Üniversitemiz Koronavirüs Komisyonunca alınan kararlar

31.03.2020

Üniversitemiz Koronavirüs Komisyonunca alınan kararlar

1. Yemekhanelerde masalar arası mesafenin bir metreden az olmamasına (tercihen 2 metre) ve masalarda 1 kişi oturacak şekilde düzenlenmesine,

2. Akademik ve idari personele uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilmesine; ofislerde güvenli mesafe oluşacak şekilde düzenleme yapılmasına,

3. Bu esnek çalışma sisteminde kimin, ne şekilde çalışacağının 30.04.2020 tarihine kadar ilgili Dekanlık, Müdürlük ve Başkanlıkça belirlenmesine,

4. Daha önce COVID-19 önlemleri kapsamında idari izinli sayılanların yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmalarına, yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanların da 2020/4 sayılı genelge kapsamında belirlenecek usul ve esas dahilinde idari izinli sayılabilmelerine,

5. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanların ikamet yerlerinden ayrılmamalarına ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olduklarına,

6. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olduklarına,

7. Üniversitemizde uygulamalı eğitimlerin ve stajların telafilerinin yaz aylarında yapılabileceği, yaz dönemine gelen üniversite tanıtım günleri, tercih günleri ve kayıt günlerinin de aynı takvime ilave olacağı göz önünde bulundurularak akademik ve idari personelin içerisinde bulunduğumuz şu dönemde yıllık izin taleplerinin karşılanması ve bu yönde esneklik sağlanmasına, 

8. SUAM ve afiliye hastanede çalışanlarla ilgili kararların oluşturulan SUAM COVID-19 Komisyonlarınca belirlenmesine,

9. COVID-19 pozitif tanısı konulan çalışanlarımızın olası temasta bulunduğu kişilerde gerekli tedbirlerin alınabilmesi için durumlarını ivedilikle bağlı oldukları birime bildirmelerine karar verilmiştir.


Bilgi Talep Formu