Geri
AKADEMİK

Üniversitemiz Korona Komitesi’nin yapmış olduğu toplantı kararları

19.03.2020

Üniversitemiz Korona Komitesi’nin yapmış olduğu toplantı kararları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince koronavirüs ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla üniversitemizde yapılacaklar, 19.03.2020 tarihinde Kavacık Kuzey Yerleşke-Senato Odasında yapılan toplantı kararları ile şu şekildedir:
 
1. YÖK duyurusunun 5. ve 6.maddeleri gereğince örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim ile sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimlere, intörnlük eğitimlerine 06.04.2020 tarihine kadar örgün eğitime ara verilmesi
2. YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi
3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından YÖK duyurusunun 13. Maddesinde belirtilen personelin ve öğrencilerin iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesi
4. YÖK duyurusunun 1. ve 2.maddesinde sayılan kişilerin izinli sayılmış olması kapsamında “beyana güven” ilkesinin esas alınması, şüpheli durumlarda kanıt istenmesi
5. YÖK duyurusunun 2. maddesinde yer alan okul öncesi ve ilkokulda çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelinin yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izini kullanma talebinin, hizmetlerin yürütülmesi durumu dikkate alınarak, birim amirleri tarafından değerlendirilmesi
6. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara 06.04.2020 tarihine kadar ara verilmesi
7. Kütüphane, okuma salonu hizmetine ara verilmesi
8. Akademik ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılması veya güvenli mesafenin sağlanması 
9. Yurt dışından bulunan öğrencilerin ve personel ile bunların muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesi
10. Genel kullanım alanlarında oda/bina temizliklerinde kapı kolları, klavyeler, musluklar, lamba düğmeleri, klima düğmeleri, asansör düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işleminin yer ve saatinin arşivlenmek üzere not edilmesi; ayrıca kullanılmayan tuvalet ve lavaboların kapalı tutulması, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarının saat başı dezenfekte edilmesi ve bu uygulamanın imzayla kanıtlanması
11. İş akışı ve hizmetin gereği sık ziyaretçi alan çalışanların odalarına dezenfektan seti, ıslak mendil, kağıt havlu gibi temizlik malzemelerinin verilmesi
12. Yabacı uyruklu öğrenciler için de her türlü bilgilendirmenin yabancı dilde hazırlanarak web sayfasında duyurulması
13. Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumları ve /veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütün dijital ortamlarımızda yayımlanması
14. Her düzeyde çalışanımızın konuyu hafife alan ve/veya panik yaratan yorum ve değerlendirmelerden imtina etmesi
15. Konuyla ilgili bilgilerin bulunabileceği ulusal/uluslararası elektronik kaynakların linklerinin bir mesajla/eposta ile bütün personele ve öğrencilere gönderilmesi,
16. Personel servis araçların hijyen durumlarının değerlendirilmesi ayrıca servis araçlarında antiseptik bulundurulması, servis araçlarına SB’lığın 14 maddelik afişlerin asılması
17. Kullanılması halinde konferans salonunu kullanacak olan kişilerin salonu kullanma öncesinde ve sonrasında dezenfekte etme ve girişlerde antiseptik bulundurma zorunluluğunu getirilmesi ve seyrek oturulması
18. Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak konu hakkında yapılan bütün çalışmaların raporlanması ve arşivlenmesi
19. Servis aracı hizmeti vermeye devam etmekle birlikte, teması azaltmak için servis yerine şahsi araçlarla işe geliş-gidişin özendirilmesi
20. Yemekhanelerde gerekli temizliğin devamlı yapılması, oturuşların seyrekleştirilmesi, yemek saatlerinin genişletilmesi


Bilgi Talep Formu