Geri
AKADEMİK

Tıp Fakültesi Dönem 1 Oryantasyon Programı

01.10.2021

Tıp Fakültesi Dönem 1 Oryantasyon Programı

Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Dikkatine!  

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Tıp Fakültesi 1. Sınıf 4.10.2021 tarihinde Dönem Oryantasyonu ve "Profesyonelliğe İlk Adım" adlı açılış programı yapılacaktır. Eğitim yeri bilgileri aşağıda verilmekte olup, çevrimiçi (uzaktan) katılmak isteyen öğrencilerimiz de Microsoft Teams uygulaması üzerinden katılım sağlayabilir.   

Dönem 1 öğrencilerinin katılması önemle rica olunur.  

Eğitim Yeri: İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs 2. Kat C blok 204 No'lu Derslik 

Microsoft Teams Ekip Kodu: d2xbc2s 

Microsoft Teams Toplantı Bağlantısı: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a90b6cae97f61434cbae3035c82b21dd8%40thread.tacv2/1633072611850?context=%7b%22Tid%22%3a%22afb14aed-4a54-433f-9753-519aa64a3e48%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ef467c-77b6-4e8f-a0d0-674740977383%22%7d

Tarih/Saat: 4.10.2021 / 10.00 

***Not: Microsoft Teams uygulamasında sorun yaşayan öğrencilerimiz Mebis Destek birimimizle görüşebilirler. ([email protected])

 

Attention School of Medicine (Turkish) Term 1 Students!

In the 2021-2022 academic year, School of Medicine, Grade 1, Term Orientation and the opening program called "First Step to Professionalism" will be held on 4.10.2021. The training location information is given below, and students who want to participate online (remotely) can also participate through the Microsoft Teams application.

Place: Istanbul Medipol University South Campus, 2nd Floor, Block C, Classroom No. 204

Microsoft Teams Team Code: d2xbc2s

Microsoft Teams Meeting Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a90b6cae97f61434cbae3035c82b21dd8%40thread.tacv2/1633072611850?context=%7b%22Tid%22%3a%22afb14aed-4a54-433f-9753-519aa64a3e48%22%2c%22Oid%22%3a%22a0ef467c-77b6-4e8f-a0d0-674740977383%22%7d

Date/Time: 4.10.2021 / 10.00

***Note: Students who have problems with the Microsoft Teams application can contact our Mebis Support unit. ([email protected])


Bilgi Talep Formu