Geri
AKADEMİK

Sosyal Bilimler Enstitüsü PDR Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuruları

27.06.2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuruları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU

Sevgili Adaylar,
2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek üzere yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşebilmesi için, ilan edilen kılavuzları dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.
Üniversitemizde lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

   

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kontenjan açılan isimleri belirtilen Enstitümüz anabilim dallarına ait programlara başvuru işlemleri, başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden yapılacaktır.
“Çevrimiçi Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.
•    Çevrimiçi Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
•    Başvuru Takvimi için tıklayınız.
•    Kontenjan ve Koşullar için tıklayınız
•    Ücretler ve İndirim Oranları ve Ödeme Bilgileri için tıklayınız

BAŞVURU KOŞULLARI
A)    Mezuniyet Koşulu: 

-    Rehberlik ve Psikolojik Danışma / Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir. Psikoloji bölümü öğrencileri iki dönem bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.

B)    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:

-    Başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak,
-    ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. 
-    Yabancı uyruklu adaylar için ALES sınav şartı aranmakta olup eşit ağırlık puan türünden en az 55 puana sahip olması gerekmektedir.


ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BİLGİ VE 
BELGELER

•    Diploma veya Mezuniyet Belgesi
•    Transkript Belgesi 
•    ALES belgesi 
•    Fotoğraf: JPEG formatında sisteme yüklenecektir. Yüklenen fotoğraflar sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır. 
•    Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi
•    Nüfus cüzdanı fotokopisi 
•    Çalışma belgesi (varsa)
•    Referans Mektubu
•    Niyet Mektubu

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Tezli Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde;
-    ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si
-    Lisans not ortalamasının, % 20’si
-    Bilimsel Yazılı Değerlendirme Sınavı ve Mülakat puanının % 30’u toplanır.
-    Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadırlar.
1)    Yüksek Lisans programına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ile (1 adet) fotokopisi,
2)    Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin aslı ve (1 adet) fotokopisi.
3)    ALES veya benzeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.)
4)    Nüfus cüzdanının fotokopisi 
5)    Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi 
ADAYLARIN DİKKATİNE!!!
-    Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “çevrimiçi” yapılacaktır.

-    Çevrimiçi başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.

-    Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, gerekli yazılı belgeleri ilan edilen Kayıt ve Evraklar Teslim Tarihi içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadırlar. Aksi halde adayların kesin kaydı gerçekleşmeyecektir.

-    2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

-    Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

-    Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.  

-    İndirim oranlarından yararlanabilmek için; çalışma belgesinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi zorunlu olup, sonradan yapılan indirim başvuruları dikkate alınmayacaktır.                           

-    Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.
Ayrıca, 20 Nisan 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, lisansüstü programlara başvuru yapacak öğrenciler için yeni bilgiler içermektedir. Lisansüstü programlara başvurular öncesinde ilgili yönetmeliğin incelenmesi faydalı olacaktır. 
•    Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız
•    Üniversitemiz Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgi İçin: 
Program Koordinatörü
Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
[email protected] 
0216 681 17 23

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Meltem GÜNEŞ AYGÜN
[email protected] 
0216 681 17 86
 


Bilgi Talep Formu