Geri
AKADEMİK

Sınavlar Hakkında Duyuru

29.05.2020

Sınavlar Hakkında Duyuru

 

  1. Üniversitemizin 12.05.2020 tarihli Senato kararı gereğince; Üniversitemizde beş farklı genel sınav türü yapılması kararlaştırılmıştır. Genel Sınav türleri:

a. Ödev / Proje
b. Savunmalı Ödev / Proje
c. Sözlü Genel Sınav
d. Uzaktan Çoktan Seçmeli / Klasik Genel Sınav
e. Uzun Süreli Uzaktan Yazılı Genel Sınav

  1. YÖK Başkanlığının 19.03.2020 tarihli, “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı gereğince; sınavlar şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yürütülecektir.
  2. YÖK Başkanlığının 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısı gereğince, “... sınavların şeffaf ve denetlenebilir olmasının sağlanması açısından ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınması ve arşivlenmesi” gerekmektedir.
  3. Bu bağlamda, SADECE “Uzaktan Çoktan Seçmeli / Klasik Yazılı Genel Sınavlar”, denetimin sağlanabilmesi adına, MEBİS üzerinden yapılarak gereğinde başka çevrimiçi platformlar kullanılarak denetim altına alınacak ve arşivlenecektir.
  4. “Savunmalı Ödev / Proje” ve “Sözlü Genel Sınav”lar, Üniversitemizde uzaktan derslerin de anlatıldığı çevrimiçi program üzerinden, yüz yüze ve kayıt altına alınarak yapılacaktır.
  5. Genel sınavların güvenliği, sınavı yapan öğretim elemanının sorumluluğundadır.
  6. Dijital ortamlara erişimi olmayan ve İstanbul’da yaşayan öğrenciler, bağlı bulundukları Fakülte / YO / MYO’lara bilgi vermek kaydıyla, Üniversitemiz imkanlarından, İstanbul dışında olan öğrencilerse, bulundukları yerlerdeki Üniversitelerin imkanlarından yararlanabilirler.

 

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.


Bilgi Talep Formu