Geri
AKADEMİK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Üç Ders Sınavı Başvuru Takvimi

18.02.2021

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Üç Ders Sınavı Başvuru Takvimi

‘’İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin’’ nin : Madde 27-3 (e) Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.

Başvurular: 22-25/Şubat/2021 tarihleri arası.

 

 

Sınav Takvimi İlanı : 05/Mart/2021

 

 

Sınav Tarihleri: 10-12/Mart/2021 tarihleri arası.

 

 

NOT: Başvurular online olarak MEBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru esnasında e-imzalı resmi transkript eklenmesi zorunludur.


Bilgi Talep Formu