Geri
AKADEMİK

Covid-19 Komisyon Toplantısı Kararları

29.05.2020

Covid-19 Komisyon Toplantısı Kararları

Üniversitemiz Koronavirüs Komisyonu 4.toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Ayrıca ekte bulunan Normalleşme Planı yayınlanmıştır.

1.    Personel servis ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine,
2.    Akademik ve İdari personelin; idari izin, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma uygulamaları 30.06.2020 tarihine kadar devam edecektir.
3.    Bu esnek çalışma sisteminde kimin ne şekilde çalışacağının 05.06.2020 tarihine kadar ilgili Dekanlık, Müdürlük ve Başkanlıkça belirlenerek Rektörlüğe bildirilmesine,
4.    65 yaş üzeri çalışanlar ile kronik hastalığı, hamile ve engelli olanlar 30 Haziran 2020 tarihine kadar ilgili birim veya yöneticilerin bilgisi ve onayı dahilinde evden çalışmalarına,
5.    Yemekhanelerde masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) ve 1 kişi oturacak şekilde düzenlenmesine.
6.    Üniversite Kampüs içerisinde koruyucu maskesiz dolaşılmamasına, maske kullanımının zorunlu olmasına ve maskelerin Üniversite tarafından temin edilmesine,
7.    Kampüs içerisine mümkün mertebe misafir kabul edilmemesine, misafir kabul edildiği durumlarda maske ile ilgili kuralların misafirler için de geçerli olmasına,
8.    Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmamasına, asansör kullanıldığı durumlarda ise kabin içerisinde aynı anda 2 kişiden fazla kişi bulunmamasına,
9.    Ortak çay ocaklarında aynı anda 2 kişiden fazla kişi bulunmamasına,
10.    Ortak kullanım alanlarının belirli periyotlarla dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına,
11.    Akademik ve idari personelden yıllık izin talep edenlerin içerisinde bulunduğumuz şu dönemde yıllık izin taleplerinin karşılanması ve bu yönde esneklik sağlanmasına, 
12.    İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanların ikamet yerlerinden ayrılmamalarına ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olduklarına,
13.    Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olduklarına,
14.    Covid-19 pozitif tanısı konulan çalışanlarımızın olası temasta bulunduğu kişilerde gerekli tedbirlerin alınabilmesi için durumlarını ivedilikle bağlı oldukları birime bildirmelerine,
15.    Revir hizmetinin yeni bir düzenlemeye kadar Kuzey Kampüste verilmeye devam etmesine,
16.    Kavacık Yerleşkelerinde belirlenen 1 adet kütüphanenin belirlenecek gün ve saat aralıklarında açık olmasına,
17.    Toplantılar da öncelikli olarak dijital ortam tercih edilmesine karar verilmiştir.

Normalleşme planı için tıklayınız.


Bilgi Talep Formu