Geri
AKADEMİK

Meslek Yüksekokulu Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin 2.Ek Sınav Hakkı ile İlgili Duyuru ve Sınav Takvimi

04.03.2020

Meslek Yüksekokulu Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin 2.Ek Sınav Hakkı ile İlgili Duyuru ve Sınav Takvimi

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. madde kapsamında azami süresi dolan meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanacak ek sınavlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

  • Son sınıf öğrencilerine, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programından mezun olabilmek için başarısız oldukları tüm derslerden İKİ EK SINAV hakkı verilmiştir.

 AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARA KATILABİLME ŞARTLARI

  • Son sınıfa geçip, mezun olabilmek için alınması gereken tüm dersleri almış olmak,
  • Alınan tüm derslerde derse devam şartını yerine getirmiş olmak (Devamsızlıktan kalmamış olmak),
  • Tüm öğrenciler için 2015 yılı esas olup bu tarihten itibaren programın azami süresi dikkate alınarak Ek Sınav hakkını elde etmiş olmak.

  EK SINAVLAR SONUNDA; 

  • Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,
  • Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,
  • Ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız kez girme hakkı tanınır ve sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
  • Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
  • Azami süre sonu ek sınavlar sonrasında başarısız ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.
  • Azami süre sonu ek sınavlarına girecek öğrencilerden staj yapmayanlar talep etmeleri halinde staj yapabileceklerdir.

SINAV TAKVİMİ

  • EK SINAV BAŞVURU TARİHİ    : 16-24 Mart 2020 tarihleri arası
  • SINAV TARİHLERİ                    : 30 Mart-3 Nisan 2020 tarihleri arası

 Başvurular Meslek Yüksekokulumuz Sekreterliğine şahsen yapılacaktır.


Bilgi Talep Formu