Geri
AKADEMİK

Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Üç Ders Sınavları Güncellenen Başvuru Takvimi

14.09.2021

Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Üç Ders Sınavları Güncellenen Başvuru Takvimi

“İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin  Madde 27-3 (e)  bendi uyarınca Üç Ders Sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. 

Başvurular: 14-16 Eylül 2021 tarihleri arası 

Sınav Takviminin İlanı:  21 Eylül 2021 

Sınav Tarihi: 27 Eylül 2021

NOT: Başvurular [email protected] üzerinden gerçekleştirilecektir.


Bilgi Talep Formu